تفسیر نمونه
44 بازدید
ناشر: دارالکتب اسلامی
نقش: محقق
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
تفسیر و بررسی تازه ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواست ها، پرسش ها، مکتب ها و مسائل روز